Medžioklės taisyklių pakeitimai

     Pagal Medžioklės LR teritorijoje taisykles – medžioti leidžiama tik tuos medžiojamuosius gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. 2013-03-09 įsigaliojo aplinkos ministro įsakymas, kuris panaikino kurapkas medžioti leidžiantį terminą (anksčiau kurapkas buvo galima medžiot nuo Read More …

Neteks teisės medžioti

   Už neteisėtai ir draudžiamu laiku sumedžiotą briedį piliečiui L. G. surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, paimtas medžioklinis šautuvas. Šiam medžiotojui gręsia sankcijos, numatytos LR ATPK 85 str. 4 dalyje. Be to teks atlyginti ir gamtai padarytą žalą, kuri yra 1750 Lt.